Ingen fyller jämnt idag heller – men ett QSO kan vi fira

Den 19 oktober 2014 har vi ingen jubilar, så jag visar ett äldre QSL som just idag har en speciell betydelse:
GRD_m 74 f
Ur SM5UH Åkes QSL-samling vi fått som gåva till arkivet kan vi hämta ännu ett QSL. Exakt 40 år sedan, den 19 oktober 1974, hade SMØGRD Kåre och Åke ett QSO på 80 meter SSB. Andra som hade QSO med Kåre mellan 1974 och 1977 var Leif SMØFWW, SL6AL (2 meter CW), Lars SM7FPZ, Nils SM5XC (20 m CW), SM4ASI och SMØTW, och vi har dessa QSL i arkivet.
GRD_m 74 b

Författare: SM6JSM