Påminnelse: SM-QRP party

Kommande helg är det dags igen för SM-QRP party! Är andra gången man kör detta. Är på lördag och söndag mellan 09:00-15:00 SNT man kör på CW och SSB.

⇐ klicka på bilden för mer information!

Logga dina kontakter enligt följande:

Call, datum, band, mottaget RS(T),sänt RS(T), löpnummer från 01.
OBS skicka loggar som textfil, ange gärna din effekt!

Skicka din logg som email inom en vecka till:

sm7bua@gmail.com

Författare: SM5YRA