Lennart SM2CFG 85, Gösta SM6BKY och Lennart SM7FXD 80, Olaf SM5VOB 70, Tommy SA5ASB 60 och Christofer SM6URQ 40 år

Lördagen den 8 oktober har vi hela sex jubilarer!

cfg-58

Lennart Conradsson, SM2CFG, fyller 85 år. Han blev lyssnarmedlem SM2-2354 redan den 28 december 1950! Vad jag kan se från vårt register har Lennart bott i Hörnefors (tre mil sydväst om Umeå) hela sitt liv utom tre år i Norrbystrand (Umeå) 1963-66. Den 6 oktober 1954 meddelade Lennart att han fått sitt call SM2CFG. Någon gång på 70/80-talet drog han igång SK2QG, Hörnefors Radio Amatörer, men jag tror inte den existerar längre. Lennart har även varit vice DL2 under en tid. QSL-kortet här ovan har vi fått från den fortfarande mycket aktive Lennart SM6BTT, och är bekräftelsen på ett QSO mellan CFG och BTT på CW på 2 meter. Inte dåligt, men tydligen hade man god hjälp av fröken Aurora. Klicka på kortet så ser ni detaljerna bättre.

bky-78

Gösta Andersson, SM6BKY, Falköping, fyller 80 år. Den 25 april 1977 blev han lyssnarmedlem SM6-6188. Gösta har hela tiden bott i Falköping, och 2001 flyttade han från Döbelnsgatan till nuvarande adress, ganska exakt en kilometer mot NNO, och bor nu i norra utkanten av Falköping som är beläget tre mil sydväst om Skövde. Den 11 januari 1978 hade Gösta QSO med Karlsborgstationen SL6AL på 2 meter, och operatören hette Björn SM6EHY som fortfarande är med i SSA. QSL-kortet kan beskådas här ovan.

fxd-72

Även Lennart Ohlsson, SM7FXD, Kristianstad, fyller 80 år. Jag ser att vi har ytterligare en person som inte flyttar i onödan. I registret har vi samma adress noterad sedan den 5 januari 1972; den dag Lennart blev medlem i SSA. Lennarts QTH ligger i norra delen av Kristianstad, i stadsdelen Näsby. Enligt Radiobyrån är Lennart dessutom född i Kristianstad. Två veckor innan han blev medlem fick Lennart sitt B-certifikat #9680 utskrivet; den 16 december 1971. QSL-kortet har vi fått av Lars SM6NT som den 3 december 1972 hade QSO med Lennart på 80 meter CW.

Olaf Strand, SM5VOB, Linköping, fyller 70 år. Han fick sitt A-certifikat #506101 den 11 oktober 1994. I registret finns antecknat att Olaf innehar den norska signalen LA4RJ, men jag vet inte om den är äldre än den svenska signalen. Olaf har sedan han fick certifikatet bott i Hagstugan som är beläget en dryg halvmil söder om Linköpings centrala delar, och på Google Earth Street View kan man se en präktig mast på tomten. QSL-kortet här nedan är bekräftelsen på ett QSO mellan Olaf och operatören Olof på Jönköpings klubbstation SK7AX, den 5 januari 1998 på 160 meter SSB.

vob-98

SA5ASB, Tommy Petersson, Uppsala, fyller 60 år. Han skrev upp för Jan-Erik SM3CER den 11 november 2006, den 24 blev han medlem och den 1 december var anropssignalen SA3ASB klar. Tommy bodde nämligen i nordöstraste hörnet av Sundsvall vid denna tid, men på hösten 2010 flyttade han till stadsdelen Fålhagen i Uppsala; bara 500 meter från Centralstationen. Inget QSL i arkivet ännu.

Christofer Lind, SM6URQ, Halmstad, fyller 40 år. Han tillhörde det livaktiga Vetlandagänget den 15 mars 1993 då han fick sitt T-certifikat #72952. Christofer var en av de första som skaffade sig en contestsignal, 7S7S, men flyttade i början av det nya milenniet till Halmstad, där han nu bor i den norra stadsdelen Sofieberg. Inget QSL från Christofer hittills.

Vi hurrar för alla sex födelsedagsfirare, Lennart CFG, Gösta, Lennart FXD, Olaf, Tommy och Christofer!

Författare: SM6JSM