Åke SM5FU 80 och Ingvar SM6ERS 70 år

Fredagen den 7 oktober gratulerar vi två jubilarer:

Åke Olsson, SM5FU, Tyresö, fyller 80 år. Han skrevs in som lyssnarmedlem SM4-2751 i SSA den 4 februari 1955. Han bodde då i Örebro och i QTC nr 3 1958 står SM4FU under “Nya licenser”. Men i samma veva flyttade Åke till Stockholm och den nya adressen står med i callboken som kom ut den 15 mars 1958. Senare under året flyttade Åke till Enskede och på våren 1959 till stadsdelen Strömsbro i Gävle. I callboken 1961 hittar vi Åke tillbaka i Hägersten i Stockholmsområdet, och där har han förblivit; sedan vintern 1973-74 på den adress han fortfarande har idag i Tyresö. Inget QSL i arkivet.

ers-01

Ingvar Andersson, SM6ERS, Göteborg, fyller 70 år. Den 5 februari 1971 fick han sitt C-certifikat #9291 utskrivet och postat till Smörslottsgatan i Göteborg. Ett halvår senare, 6 september -71, blev Ingvar medlem i SSA. Han har alltsedan dess bott i själva Göteborg; från februari 1979 dessutom på nuvarande adress i stadsdelen Kålltorp. Den 15 maj 2001 hade Ingvar ett QSO med Ingemar SM6CAW (SK 2007) på 80 SSB, och till honom skickade Ingvar ovanstående QSL från sjöstaden Göteborg.

Vi hurrar för Åke och Ingvar!

Författare: SM6JSM