Ett varv till med frågan om primär och sekundär frekvensanvändning

I vår rapportering från SSA-helgen i Lysekil fanns ett referat med en sammanfattning av anförandet av Ole LA2RR. Oles bilder som han använde under presentationen fanns med som bilaga. En av de frågor som Ole avhandlade rörde primär och sekundär frekvensanvändning.

Frågan om primär och sekundär frekvensanvändning fick Gunnar SM0SMK att fatta pennan. Han skrev i en kommentar:

“Amatörradion har sekundär status på fem amatörradioband: 472 – 479 kHz, 10,1 – 10,15 MHz, 50 – 52 MHz, 1240 – 1300 MHz och 2300 – 2450 MHz. Det är endast ITU som i frekvensfördelningsplanen anger primär respektive sekundär användning.
I den svenska frekvensplanen finns det inget om primär/sekundär användning då det strider mot lagen om lika behandling. Däremot torde primärt/sekundärt gälla för oss när vi sänder över gränserna. I praktiken bryter alla mot planen när de sänder split på 10 MHz.”

“Frågan om primär och sekundär status hänger i luften”
– Jag ville fästa uppmärksamhet på att frågan om primär /sekundär frekvensanvändning hänger i luften, säger Gunnar. Jag är sedan många år god vän med Ole. Vi har bl.a. diskuterat split operation på 10 Mhz, det finns ett påpekande eller rekommendation från något IARU  R1 möte om att undvika att köra split på 10 Mhz, eftersom det är svårt att lyssna på sändfrekvensen.

“Svenska föreskrifter gör att amatörradio får sekundärstatus på alla band”
– Tyvärr, på grund av PTS föreskrift finns det två nivåer på primär/sekundär för svenska amatörer. Vi skall igenom två filter: dels PTS filter i Sverige dels ITUs filter i världen, säger Gunnar. PTS krav på att radioamatörer inte får störa annan radioanvändning  blir att amatörradions frekvenser i Sverige alltid blir sekundär användning, på alla amatörradioband.

– Styrelsens ställningstagande behövs när kursboken skall revideras eftersom det finns frågor om primär/sekundär användning. Det är upp till styrelsen att besluta, summerar Gunnar.

//Erik SM7DZV

Författare: SM7DZV