Information från PTS

Efter förfrågan meddelar PTS att man arbetar för att ha en ny provfrågebank tillgänglig under våren 2014. Därefter kan kursledare och utbildningsansvariga behöva anpassa utbildningen i större eller mindre grad. Målsättningen är att prov utförda efter utbildning under höstterminen 2014 skall baseras på den nya frågebanken.

Vi tackar för nyheten genom Anders SM6CNN

SM6JSM Eric
Share