Fem jubilarer idag den 15 januari!

SM7BOZ

75 år fyller Anders Rosengren, SM7BOZ, boende i Lund. Malmö var emellertid adressen när han sommaren 1961 blev medlem i SSA. Kortet här ovan är från ett QSO med SSA:s huvudstation SMØSSA på 80 meter SSB den 16 oktober 1966. Prefixet SK var ännu inte i bruk.

SM3UJD

75 år fyller även Owe Ramsby, SM3UJD, Ljusne. Owe hade ursprungligen callet SM6AHJ och bodde i Göteborg och Kungsbacka. Han blev medlem den 9 mars 1961, tappade signalen, och återkom i början av 90-talet som SMØUJD. Det somriga QSL-kortet här ovan är taget 1990 eller 1991 vid Biskopsön (Runmarö, Haninge kommun) i Stockholms skärgård. QSO med SKØTM på 20 meter CW den 9 september 1992. “Amigo 23” står det på ett annat kort och jag antar att det är båttypen eller namnet på Owes segelbåt (ursäkta en landkrabba).

SM3KDY

Mats Danielsson, SM3KDY, i Sundsvall, firar sin 60-årsdag. Medlem i SSA blev han den 17 april 1979. QSL-kortet är från ett QSO med SM3AST på 144 MHz FM strax före midnatt den 8 september 1981. Det framgår av kortet att Mats körde mobilt.

Vi firar även två jubilarer som jag inte kan hitta några illustrationer från. Det är Charles Sandberg i Malmberget, SM2XKV, som är 70 år idag, och SM5SWI, Björn Karlsson i Lotorp (strax norr om Finspång) som fyller 50 år.

Vi ber att få framföra hjärtliga gratulationer till samtliga födelsedagsbarn.

Författare: SM6JSM