Per SM7MDN 60 år och Mikael SM3THN 40 år idag

Per Birger, SM7MDN, Lund, fyller idag den 14 januari 60 år. Per blev medlem i SSA den 23 mars 1981.

SM3THN

Mikael Reijer SM3THN, fyller 40 år. Han har hunnit med att bo i SMØ och SM4 Borlänge men är nu bosatt i Marmaverken, en dryg mil sydväst om Söderhamn. Micke var bara 16 år när han hade QSO med SKØTM på 28 MHz CW den 16 maj 1990, vilket resulterade i ovanstående egendesignade QSL-kort.

Vi gratulerar båda jubilarerna å det hjärtligaste.

Författare: SM6JSM