Gerth SM3UFF 80, Leif SM5BFJ 75 och Urban SM0XCD 50 år

Lördagen den 28 november gratulerar vi följande medlemmar:

80 år fyller Gerth Brundin, SM3UFF, Järbo. När han fick sitt B-certifikat #72526 den 22 januari 1992 bodde han i Sandviken, men Gerth hittar vi numera i Järbo, knappa två mil nordväst om Sandviken. Den 13 december 2000 blev han Ständig Medlem #179, vilket meddelades i QTC #2, 2001. QSL-kortet är från den 7 september 1998 då Gerth hade ett QSO med SKØTM på 2 meter SSB.

UFF_m 98

75 år fyller Leif Hammarström, SM5BFJ. Han är en av våra mest kända DX-are som varit mycket aktiv alltsedan 1958. Den 29 mars det året blev Leif medlem i SSA; då boende i Kolsva. Från 1966 följde en “flyttkarusell” som ledde till Köping, Kolsva igen 1968, Kolbäck 1969, sex olika adresser i Sala 1973-82. 1982 blev Leif stockholmare; SMØBFJ. Sedan 90-talet är det Västmanland som gäller igen, och QTH är numera Riddarhyttan. DX och contest bedrivs på alla band och därvid har även signalen SM5Z nyttjats. Leif är en flitig besökare på SSA:s årsmöten och andra evenemang typ Eskilstuna. Han har också glatt oss arrangörer av DX-mötena i Karlsborg genom att närvara vid de flesta tillfällena. QSL-kort har Leif alltid kvitterat sina QSO med, och jag vågar nästan utnämna honom till den som har flest olika QSL i arkivet; jag kan räkna till över 25 helt olika kort. QSL-kortet här nedan är från 1960 och är skänkt av Lennart SM6BTT.

BFJ_m 60

Urban Zetterström, SMØXCD, fyller 50 år. Hösten 1999 meddelades det i QTC #8 resp. #9 att han hade fått sin signal och blivit medlem i SSA. Urban bor i Stockholm, och sedan våren 2009 på nuvarande adress, c:a 200 meter från Vanadislunden. Inget QSL i arkivet ännu.

Vi gratulerar Gerth, Leif och Urban!

Författare: SM6JSM