Åklagare beslutar om förundersökning efter SMFF-incidenten i Skövde

Åklagaren omprövar2015-02-25
En chefsåklagare i Skövde har nu beslutat att förundersökning ska inledas med anledning av militäringripandet mot en radioamatör som körde SMFF.

— Av Erik SM7DZV —

Uppdaterad 2015-03-02 1755  beträffande avsnittet om Granskningsnämndens pågående handläggning.

En chefsåklagare i Skövde har nu beslutat att förundersökning ska inledas till följd av händelsen i oktober,  när Jan SM6CJJ under vapenhot blev kvarhållen av en hemvärnsgrupp. Jans polisanmälan om myndighetsmissbruk hade först avskrivits av en polisinspektör som menade att inget väsentligt allmänt eller enskilt intresse kränktes av att förundersökningen lades ned. Samma åklagare som nu beslutat att förundersökningen ska återupptas avslog tidigare Jans besvär över polisinsmyndighetens  beslut.

Åklagaren anger att nya fakta kommit fram, vilka utgör grund för det ändrade beslutet. På frågan om vilka nya fakta Jan lagt fram blir svaret:

– Inga alls. Mer än att jag upplyste om att frågan om militärens agerande också prövas av justieombudsmannen JO.

ssa_se den 10 oktober 2014
ssa.se den 10 oktober 2014.

I början av oktober rapporterade ssa.se att Jan SM6CJJ hade blivit kvarhållen under vapenhot av en hemvärnsgrupp som övade utanför Skövde. Jan befann sig med sin radiostation i ett Natura-2000-område, i en del av ett militärt övningsfält som inte var avspärrat för övning, där han deltog i populära SMFF. Jan och hans radiostation observerades av hemsvärnsgruppen och gruppchefen gav order om att Jan skulle hållas kvar med orden: “Se till att han inte åker nånstans!”

Reportrarna jämförde med ryskt militärflyg
Braskande inslag i bland annat i Radio Skaraborg skildrade händelsen som att hemvärnsgruppen stoppat ett allvarligt intrång på militärt område där allmänheten inte hade tillträde. Reportrarnas fantasier visste inga gränser, när de jämförde med ryska militärflygs kränkningar av svenskt luftrum, ubåtsjakt i Stockholms skärgård och situationen i östra Ukraina.

I stället för att på enklaste vis be om ursäkt och förklara, att hemvärnsgruppen och tillkallat befäl hade  överträtt sina befogenheter, försvarade en ställföreträdande stabschef vid regementet hemvärnsgruppens huvudlösa beteende, samtidigt som han gjorde sitt bästa för att släta över fadäsen.

Framställdes som misstänkt spion
Jan kom att framställas som en misstänkt spion, med vilket han naturligtvis inte lät sig nöja.  Händelsen har givit upphov till polisanmälan, JO-anmälan och anmälan till  Granskningsnämnden för Radio och TV. Granskningsnämndens handläggning pågår fortfarande.

Polisanmälan avskrevs omgående av en polisinspektör vid länspolismyndigheten i Östra Skaraborg. I motiveringen hette det att brottet inte kunde antas leda till åtal. Polismyndigheten skäl avslutades med bedömningen: “Något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts inte genom att förundersökningen läggs ned.”

Beslutet överklagades till Åklagarmyndigheten i Skövde, som delade polisens bedömning. Jan kontaktade då den aktuella åklagaren och lät förstå att han inte godtog beslutet. Åklagaren har därefter ändrat sitt beslut och meddelat att förundersökning ska inledas.

– Talade om att JO utreder ärendet
På frågan om vilka nya fakta Jan lagt fram till åklagaren för att att åklagaren skulle ändra sitt första beslut blir svaret:

– Inga alls. Mer än att jag upplyste om att frågan om militärens agerande också prövas av justieombudsmannen JO.

JO:s beslut väntas komma under mars.

Länk till vår ursprungliga rapportering

Författare: SM7DZV