WRC-15 har öppnat i Geneve

Fox-1A launch. Photo courtesy of arrl.org
Fox-1A launch. Photo courtesy of arrl.org

World Radiocommunications Conference 2015 pågår i Geneve mellan 2 och 27 november 2015.

Konferensen hålls vart fjärde år i ITUs regi och Sverige är representerat genom bland andra Christer Jonson, SA0BFC, från Post- och Telestyrelsen. Under WRC-15 kommer frågan om allokering för amatörradio kring 5 MHz att behandlas. Sverige stöder sekundär allokering för amatörradio i del av frekvensbandet 5 250-5 450 kHz. Bland annat Ryssland motsätter sig detta. Läs mer i senaste numret av ESR Resonans, där Christer Jonson skriver om ämnet.

I senaste Resonans redogör även Henrik Olsson, SM4UKE, från Elsäkerhetsverket för olika EU-direktiv och standardisering inom EMC.

Slutligen har Håkan SM7WSJ skrivit en intressant artikel om den nya FM-satelliten Fox-1A / AO-85, som sköts upp i oktober. Via AO-85 ska man kunna kommunicera med hjälp av en vanlig duobands handapparat och en enkel riktantenn.

Författare: SM5PHU