Valberedningen informerar.

Valberedningen har per den 1 januari 2021 inte fått några motförslag till sitt förslag på

kandidater till förtroendeposter inom föreningen SSA. Poströstningen avlyses därför

och förslaget från valberedningen överlämnas till årsmötet 2021 för fastställande.

Valberedningen

SM0DZB Tore sammankallande

Författare: SM5YRA