Tommy SM7PCA 75, Peter SMØVYH 60 och Erik SM6KNE 50 år

Onsdagen den 22 juni 2016 firar vi följande tre jubilarer:

PCA CMA 84

Tommy Bennwik, SM7PCA, Hörby, fyller 75 år. Han började sin amatörradiokarriär 1961 med att bli medlem i SSA med callet SM5CMA. Tommy bodde på den tiden i något som heter Ektorp i Nacka kommun. När han 1984 kom tillbaka till SSA hade han flyttat mitt emot Djurgården; bara 600 meter fågelvägen till Prins Eugens Waldemarsudde. Nu var anropet emellertid SMØPCA eftersom Tommy tappat signalen CMA 1963. Det nya T-certifikatet #19087 skrevs ut den 22 mars 1984. Tommy bodde även i Saltsjöbaden ganska många år innan han hösten 2015 flyttade till Hörby i SM7. QSL-kortet här ovan är från ett QSO med Radio Sweden International 7SKØAC (operatör Anders) den 9 juni 1984 på 20 meter CW. Enligt uppgift från “vanligtvis välunderrättat håll” (=Lars SM5CAK) har Tommy varit aktiv som JY8TB!

CMA PCA 61

Tommy hörde till det s.k. Radio Nord-gänget. Vi lite äldre amatörer kommer mycket väl ihåg båten som låg på internationellt vatten och sände populär musik mot framför allt Stockholmstrakten. Radio Nord kom igång mars 1961 men tvingades att upphöra 30 juni 1962. Jag hörde (och spelade in) avslutningsprogrammet. Det förekom även amatörradio från båten “Bon Jour” och t.o.m. i QTC meddelades det att det var olagligt att kontakta amatörerna ombord… Det finns mycket om Radio Nord på internet och det är bara att googla! Den 17 november 1961 hade Tommy QSO med Ingemar SM6CMU vilket resulterade i ovanstående QSL-kort. En liten pärla i QSL-arkivet.

VYH 05

Peter Forsberg, SMØVYH, fyller 60 år. Han fick sin licens sommaren 1995 (har tyvärr inte datumet – detta var under en period som SSA inte fick information om nya licenser från PTS) och 2002 flyttade Peter till nuvarande adress i södra Vallentuna, alldeles vid Vallentunasjön. Som framgår av ovanstående QSL (QSO på 18 MHz SSB) använder han även signalen SM4VYH, och det är när han befinner sig i fritidshuset i närheten av Falun.

50 år fyller Erik Nordin, SM6KNE, Älvängen. Han blev medlem den 2 oktober 1980 då boende i Harestad, en dryg mil sydväst om Kungälv, en stad Erik bodde i 1982-1999. Då flyttade han c:a tre mil mot nordost, till Älvängen, där han fortfarande bor några kilometer öster om centrum. Erik är inte den ende amatören i familjen. Utan att vara 100% säker vågar jag påstå att även hans far, Bo SM6JNF, och en två år äldre broder Anders, SM6KNA, är radioamatörer. De bor i Varekil, en mil nordväst om Stenungsund. Alla tre tog sina certifikat 1980-81. Inget QSL från Erik har hittills hittats.

Ett stort grattis till Tommy, Peter och Erik!

Författare: SM6JSM