SvxLink – Sweden-Hub

Länk till gruppen på FB=klicka på bilden

Nu är SvxLink och Sweden-Hub sammankopplade. Sweden-Hub är sedan länge en spontan samlingsplats för amatörer, som kör olika digitala moder.

Nu nås Sweden-Hub även som ett prov, på SvxLink – talgrupp 240216. Det är Peter, SM5GXQ, som i sin simplexnod bryggar mellan YSF och SvxLink. Eftersom hans nod används för en del annan trafik, kan Peter inte garantera att den alltid är tillgänglig – det körs i hans utvecklingsmiljö. Men om detta prov slår väl ut, kan det mycket väl bli en mera stabil och permanent lösning, någon gång i framtiden.

Vill du från SvxLink passa Sweden-Hub under den närmaste timmen, ge då DTMF-kommandot: 94 240216 # . För att momentant aktivera Sweden-Hub med 30 sekunders timeout, ge då kommandot: 91 240216 #.

Mer information finns på Repeaterskolan: sk7rfl.se/repeaterskolan/supp24, alternativt på Facebook-gruppen Sweden-Hub. Väl mött på Sweden-Hub SA0CNS/Mats.

Författare: SM5YRA