Sven-Erik SM5YZE 80, Roger SM2PTR 50 och Henrik SA4AAT Henrik 40 år

Fredagen den 11 augusti 2017 firar vi följande tre jämnt fyllande medlemmar:

Sven-Erik Korshed, SM5YZE, Uppsala, fyller 80 år. Den 3 augusti 2004 fick han sin signal och blev medlem i SSA tre veckor senare. Sven-Erik bor en knapp mil väster om centrala Uppsala i Läby-Västerby; nära Uppsala Golfklubbs bana. Sven-Erik är välkänd från en mängd loppisar där han brukar dyka upp med ett glatt humör och bil med husvagn. Aktiv även i klubbar som Roslagens Sändareamatörer SK5RO, SödRa SKØQO och naturligtvis SK5DB, Uppsala Radioklubb. QSL-kortet är från ett QSO med Lars SM6NT den 5 april 2010 på 80 meter SSB.

Roger Wendén, SM2PTR, Örviken, fyller 50 år. Han fick sitt C-certifikat #19534 den 25 januari 1985. Bostaden låg alldeles vid Sörfjärden, mittemot Skelleftehamn. I 1990 års callbok har Roger flyttat upp till Skellefteå, mindre än två mil mot nordväst. Tre adresser registrerades innan Roger i januari år 2000 meddelade att han flyttat tillbaka till Örviken; denna gång till andra sidan Degerön.

Henrik Dahlberg, SA4AAT, Lindesberg, fyller 40 år. Han fick sitt certifikat med en av de första signalerna i SA-serien den 15 januari 2005 och bodde på den tiden inne i själva Lindesberg. På hösten 2007 flyttade Henrik, och XYL SA4AGX Piia, c:a nio kilometer mot nordost till Aspa i närheten av Stora Aspasjön.

Vi hurrar för Sven-Erik, Roger och Henrik!

Författare: SM6JSM