SOCWA går vidare – Ladda ned trafikexempel om du känner dej osäker

SOCWA har gått in på sitt tredje år. En av de bärande tankarna med projektet är att skapa stimulerande tillfällen att umgås på telegrafi. För att ett QSO ska räknas  måste det vara minst tio minuter. Klicka här för regler mm på SOCWA:s hemsida.

För många är telegrafi bekvämt och välbekant. För andra är det inte fullt så enkelt. En vanlig hämsko för många är svårigheten att klara av att stava och samtidigt sända telegrafi. Som tur är finns det hjälp, bara ett klick bort. Se länk i slutet av artikeln.

En lathund kan vara ett dokument med standardtext för olika situationer, där man en gång för alla fyller i uppgifter om sig själv: anropssignal, namn, QTH, uppgifter om radiostation, antenner och hur man vill ha det med QSL. Man kan lämna kvar luckor för till exempel dagens väder och andra saker som kan variera från dag till annan.

Hur man använder lathunden
När den stommen är klar och man sätter sig vid telegrafnyckeln för att sända, behöver man bara fylla på med motstationens anropssignal, signalrapport samt namnet på motstationens operatör för att kunna köra sitt QSO utan att oroas för att komma av sig under sändningen.

Mats SM7BUA ledare för SOCWA och en av lärarna under SK7RN:s telegrafiträningar 2012.
Mats SM7BUA ledare för SOCWA och en av lärarna under SK7RN:s telegrafiträningar 2012.

Ladda ned från nätet
Ölands Radioamatörer genomförde under 2012 avrostning av telegrafister. Lärare/handledare under 2012 var Mats SM7BUA och undertecknad Erik SM7DZV. Vi ville stumulera radioamatörer som en gång lärt sig telegrafi att på nytt plocka fram telegrafnycklarna. För att göra sändningen lättare för den som känner sig lite osäker, skapade vi en lathund samt trafikexempel för olika situationer. Allt material finns kvar och tillgängligt för nedladdning på klubbens hemsida. Klicka här för att komma till SK7RN:s telegrafiavdelning. Här hittar du bland annat trafikexempel, kursdokument och exempel på användbara datorprogram.

Trafikexempel
Trafikexemplen skapades under 2012 för att ge stöd  under de moment som eleverna tränade. Exemplen skapades därför efter hand som telegrafiträningen fortskred och olika behov uppstod. Detta är också förklaring till att det i en del fall finns upprepningar. Till författarnas senkomna försvar måste framhållas att repetition är inlärningens moder.

Vi mötte några gånger synpunkten att trafikexemplen kändes besvärliga och styrande för sändningen. Mats och jag tog tämligen lätt på den invändningen eftersom det ju var avsikten. Till dess operatören har tillräcklig erfarenhet och rutin ska trafikexmplen ge trygghet så att hen vågar ropa ett CQ eller vågar svara en annan station. Meningen är inte att operatören för all framtid ska köra efter ett trafikexempel. De största fördelarna med trafikexemplen är att operatören i början av sin karriär inte behöver tänka på stavning eller vara rädd för att glömma sända viktig information.

Bara exempel
Lägg märke till att trafikexemplen är vad benämningen säger: Exempel, en mall, på hur man kan sända och hur motstationen kan tänkas svara. De är tänkta att underlätta för operatören i början. Den som håller sig till en av mallarna kommer att klara av sitt pågående QSO, samtidigt som operastören bygger upp den erfarenhet som hen kommer att leva på längre fram. När operatören känner sej tillräckligt varm i kläderna är det bara att sända efter eget huvud. Då behövs inte den här sortens hjälpdokument längre.

Kursdokument
Under fliken Kursdokument finns viktiga tips: om vad man ska tänka på under sändning och mottagning, om att inte fuska bort ordmellanrummen, om uppvärmningsramsor, om hur man ställer in telegrafnyckeln och om hur man håller i en manuell rak telegrafinyckel när man sänder.

Program
Under fliken program finns bland annat exempel på datorprogram som man kan använda för att öva upp sin telegrafi. Ett mycket bra program som jag brukar rekommendera är det norska JustLearnMorseCode.

Jag möter varje vecka kommentaren att “jag är osäker på mottagningen, jag ska bara träna lite mer mottagning, sedan ska jag börja köra CW igen”. Jag vill vända på kuttingen: Det man saknar är för det mesta erfarenhet av själva telegrafitrafiken. Det finns ingen anledning att oroa sig för att man kan missa en bokstav eller två. Det gör alla. Man begriper vad som sänts ändå. Det som krävs är att man själv törs trycka ned nyckeln och tala om att man är QRV. Om du sänder långsamt sänder din motstation långsamt. Det är grundregel nummer ett för telegrafister. Om  motstationen mot förmodan inte gör det, skicka ett QRS – sänd långsammare.

//Erik SM7DZV

Enkel lathund för telegrafi

Klicka på bilden för att ladda ned lathunden.

 

Författare: SM7DZV