Svårt få tillgång till antennerna när SAQ Grimeton vill sända

Det svåraste för Veteranradioföreningen i Grimeton är att få tillgång till antennerna för sina sändningar. FOTO: Erik SM7DZV
Det svåraste för Veteranradioföreningen i Grimeton är att få tillgång till antennerna för sina sändningar.
FOTO: Erik SM7DZV

Uppdaterat 7 januari 2015, 24 dec 1128.
SAQ i Grimeton genomförde på julaftonens morgon sin traditionsenliga sändning, 200 kilowatt på 17,2 kHz. 

2015-01-07: Den preliminära sammanställningen av lyssnarrapporter är ny klar.

Klicka på bilden för att ladda ned resultatfilen (pdf)

– Det stora problemet för oss är alltid att få tillgång till antennerna, berättar arrangörerna. Det har visat sig att Julaftonen går bra. Julaftonssändningarna har vi genomfört under knappt 10 år, jag tror sju eller åtta år nu.

Så sent som vid vid FN-dagen i oktober tvingades man ställa in den planerade sändningen därför att antennerna användes av en högre prioriterad användare.

Checklista. FOTO Erik SM7DZV
Checklista.
FOTO Erik SM7DZV

Nästan alltid, ungefär en vecka innan varje sändning, provkörs alternatorn av gruppen som håller i tekniken. Det rör sig då om ett halvdussin personer, som alla har olika uppgifter. Provkörningen genomförs under rent mekanisk belastning, men utan att antennerna behöver kopplas in.

– Varje år utbildar vi nya tekniker som får lära sig hur det fungerar. De som är nya skolas därefter in på sina uppgifter, när vi kör stationen för fullt, som idag, berättar arrangörerna.

Intresset för SAQ:s långvågssändningar är mycket stort liksom amatörradiosändningarna från SK6SAQ, som tagits upp under de allra senaste åren.

QSL-info för Julaftonen
För QSL för dagens sändningar gäller följande: QSL till SK6SAQ via byrå eller direkt till Grimeton Radio. QSL till SAQ via e-mail till info@alexander.n.se , via SSA eller direkt till Grimeton Veteranradios Vänner, Radiostationen Grimeton 72, 432 98 Grimeton.

Mer info om Grimetons Veteranradios Vänner hittar du på nätet.

Erik SM7DZV

Författare: SM7DZV