Roger SM7WCY 60 och Tomas SA5AVX 50 år

Torsdagen den 23 juli 2015 firar vi två jämnt fyllande medlemmar:

Roger Bengtsson, SM7WCY, fyller 60 år. Han var en av de första i landet som tog en s.k. UN-licens och fick signalen SH7AAF. Detta meddelades i QTC nr 2 1996. Roger var då redan medlem i SSA som SM7-7850. Hösten 1997 uppgraderade han sin licens och fick den nuvarande anropssignalen. Roger har sedan han blev medlem bott i Helsingborg. Inget QSL i arkivet (ännu).

Tomas Nilsson, SA5AVX, fyller 50 år. Den 31 maj 2007 fick han sin signal och blev samtidigt medlem i SSA vilket meddelades i QTC nr 8 2007. Tomas bor i Kisa som ligger c:a fem mil söder om Linköping. Inget QSL i arkivet från Tomas heller.

PDG_m 85

Vi pryder i stället dagens spalt med ett QSL från en redan på 90-talet avliden medlem, SMØPDG, Björn Malmsten i Stockholm. Han hade just idag för 30 år sedan QSO med Telemuseum, SKØTM, på 80 meter SSB, där tjänstgörande operatör hette Janne.

Vi hurrar för Roger och Tomas!

Författare: SM6JSM