Per SM7KUQ 60 och Rasmus SA5RJS 30 år

Lördagen den 1 april 2017 är många av oss på radiomässan i Eskilstuna, men har naturligtvis ändå tid att gratulera två jubilarer:

Per Örnvall, SM7KUQ, Västervik, fyller 60 år. När han den 25 oktober 1979 fick sitt T-certifikat #15652 bodde han i den södra delen av det lilla samhället Ankarsrum (<1300 invånare) som är beläget drygt två mil VSV om Västervik. 1985 anmälde Per att han flyttat till den norra delen av orten, men i 1987 års callbook publicerades den adress i Västervik som fortfarande gäller. Per har alltså bott 30 år i Västervik, och hans QTH ligger bara knappa 300 meter från vattnet i Västerviks skärgård.

30 år fyller Rasmus Svensson, SA5RJS, Linköping. Den 29 september förra året skrev han upp för Gunnar SA5AKL och fem dagar senare hade Rasmus fått sitt certifikat, call och medlemskap i SSA. QTH ligger centralt i Linköping, ganska mitt emellan Centralstationen och S:t Lars kyrka.

Vi hurrar för Per och Rasmus!

Author: SM6JSM