Per SM5BM 90, Sten-Åke SM2DBG och Lennart SM5CUR 70 år

En 90-åring och två 70-åringar gratulerar vi idag, tisdagen den 31 mars 2015:

BM_m 48

Per A Ståhl, SM5BM, fyller 90 år. Han fick sin signal den 29 maj 1947, och sedan dess har han varit “Pelle BM” bland radiovännerna. Det skulle gå att fylla en halv QTC med berättelser om och med Per, men en snabb resumé passar sig bättre här i grattisspalten: Per är en av de få medlemmar som bott på samma adress i närmare 70 år (kanske t.o.m. från födseln för 90 år sedan 1925?). Det enda som ändrats är postadressen som var Helenelund till 1982 då den gamla fina postorten fick ge vika för namnet Sollentuna. QSL-kortet är från ett QSO den 19 september 1948 på 40 meter med radiolegenden Karl Fridén, SM6ID. Per var utbildad radiotelegrafist och så sent som i Stockholmskatalogen 1965 står den titeln kvar. Per klättrade vidare på samhällsstegen och blev med tiden byrådirektör på Försvarets Materielverk, huvudavdelningen för flygmateriel (på den tiden vi hade en mängd flygflottiljer). Per har alltid omgett sig med radiovänner, och var nära vän till vår tidigare arkivarie, Åke SM5OK, vilket medförde att Per bidrog med materiel vid många tillfällen. En händelse som satt spår i arkivet var mordet på Folke Bernadotte i Jerusalem den 17 september 1948. Per tog hem meddelandet om greve Bernadottes död via amatörradion och det skrevs mycket om detta i dåtidens dagstidningar. Sändaramatörerna blev i ett slag kända för allmänheten. På bilden (klicka!) här nedan ser vi Pelle i mitten, omgiven av Gösta SMØOB till vänster och Knut SMØIN till höger. Plats och datum inte kända – kanske ett OTC-möte på 90-talet? Per var en av de första som blev Ständig Medlem i SSA – den 13 december 1999.

in_m bm_m ob_m

70 år fyller Sten-Åke Frykholm, SM2DBG, hemmahörande i Umeå, där han bott alltsedan han blev radioamatör senhösten 1962. Första gången han finns med i E:22an (callboken) är den 15 september 1963. Numera är Sten-Åke Ständig Medlem #561, vilket han blev den 30 mars 2011, samtidigt som han meddelade att han flyttat till ny adress i Umeå.

Vår andra 70-åring är Lennart Nylund, SM5CUR, som bor i Sala. Han uppträder för första gången som SM5CUR i callboken (E:22) som publicerades den 1 mars 1961, vilket tyder på att han fick sitt certifikat sent 1960. Lennart blev medlem i SSA den 29 augusti 1967, då boende i Danderyd. 1970 flyttade han till Märsta, 1972 till Uppsala där fyra adresser är registrerade, men från 1980 är det Sala som gäller. Tyvärr hittar jag inga QSL-kort från vare sig Sten-Åke eller Lennart – men vi kanske kan få något från någon som har flera ex? (SSA, Box 173, 54622 Karlsborg)

Som vanligt hurrar vi för våra tre jubilarer: Per, Sten-Åke och Lennart!

Författare: SM6JSM