Olof SM6AYG 85 år

Fredagen den 15 juli 2016 gratulerar vi Olof Jonasson, SM6AYG, Viskafors, som fyller 85 år. Enligt Radiobyrån är Olle född i Öxabäck, som ligger c:a tre mil söder om Viskafors, där Olle bott åtminstone sedan den 5 februari 1968 då han fick sitt B-certifikat #8239. Olle hade dock varit lyssnarmedlem SM6-3501 sedan februari 1964 med adress i Borås. Viskafors ligger bara en dryg mil söder om Borås. Om man lägger in Olles adress i Google Earth Street View så ser man en mast med diverse antenner mycket tydligt. Olofs hustru Britta hade också en anropssignal – SM6DYG, men tyvärr blev hon en Silent Key ganska nyligen. Olof har varit verksam som lärare vid Erikslundsskolan i Borås under många år. Ett av Olles tidigaste QSOn var med en annan Olof, SM6PU i Målsryd, på 2 meter, den 9 mars 1968, som fick till resultat detta QSL-kort.

AYG 68

Vi gratulerar dig hjärtligt på 85-årsdagen Olof!

Författare: SM6JSM