Gunnar SM7MSC 94 och John SM2-8178 60 år

Lördagen den 16 juli 2016 firar vi dessa två medlemmar:

SM7MSC

SM7MSC, Gunnar Branzén, Jönköping, fyller 93 år. Med uppgifter ur SSA:s arkiv och ytterligare fakta från Gunnar SMØALD (tack!) har vi pusslat ihop MSCs amatörradiohistoria: Den 13 april 1950 blev Gunnar medlem i SSA som lyssnare SM7-2234. Den 5 februari 1951 anmälde han att han fått B-certifikat #2256 och signalen SM7BLM. I Telegrafverkets E:22a av den 15 februari 1951 finns SM7BLM med adress i Nässjö. Gunnar var medlem t.o.m. 1960 då det blev en paus på nästan 25 år. Den 4 september 1984 kom Gunnar tillbaka igen, fast nu boende i Jönköping med signalen SM7MSC, eftersom Gunnars signal SM7BLM hade förfallit före 1964 och nu var utdelad till en annan SM7:a. Det har funnits fyra olika innehavare av BLM, förutom MSC. QSL-kortet är från ett QSO med SM7QY den  2 juli 1988 på 80 meter telegrafi.

Vår lyssnarmedlem John Andersson, Boden, SM2-8178, fyller 60 år. Han blev medlem den 17 juni 2004. John bor inte i själva Boden utan en halvmil norr om staden, i den lilla orten Buddbyn i Överluleå socken.

Vi gratulerar Gunnar och John!

Författare: SM6JSM