Mats SM7DXQ 75, Hans SM3NPL 60, Tomio SM7XQZ 50 och Elisabeth SA6ALF 40 år

Fredagen den 6 mars 2015 firar vi hela fyra jubilarer:

Först ut är SM7DXQ, Mats Fredén, Malmö, som fyller 75 år. Han fick sin signal 1974 och den 30 september samma år blev han medlem i SSA. Bostadsorten var Sörberge som ligger en dryg mil norr om Sundsvall, dit han flyttade 1978. 1982 gick flyttlasset nästan exakt 100 mil söderut till Malmö, och från sommaren 1983 bor Mats på nuvarande adress. På Google Earth Street View ser man en mast med en 4-elements beam plus lite andra antenner klart och tydligt. Mats har varit mycket aktiv som DX-are och i föreningsarbete. De senaste åren har han varit distriktsledare i SM7. QSL-kortet är från SM3-tiden och har skänkts till arkivet av SM7AST, ex SM3AST. QSO på 144 MHz SSB den 1 juli 1975. Mats är även en stor motorcykelentusiast.

DXQ_m 75

60 år fyller SM3NPL, Hans Löw. Televerkets Radiodivision, Frekvenssektionen, Tillståndskontoret, skrev den 13 maj 1982 ut T-certifikat #17904 och postade till Hans. Han bodde då liksom nu i Bräcke, men vad jag kan se har han flyttat drygt 500 meter mot nordväst sedan 1982. Bräcke ligger över 6 mil sydost om Östersund. Även i Hans fall kan man skymta några antenner på hustaket.

50 år fyller Tomio Yamazaki, SM7XQZ, även kallad Tommy. Han kom till Sverige och Malmö för ett par års studier och passade på att skaffa sig svensk licens den 5 juli 2001. Den japanska signalen JG2GSY innehade han sedan 1981, men har också ordnat till det amerikanska callet ND2Y, som trots 2:an används från Honolulu, Hawaii, sedan 2008. Den 30 oktober 2002 blev han som förste icke svenske medborgare Ständig Medlem #255 i SSA. Vad jag förstår bor han huvudsakligen i Japan, men använder en svensk “maildrop” för QTC och QSL-kort. Kortet här nedan är från ett QSO med Ingemar SM6CMU/2 den 3 augusti 2002 på 6 meter SSB. Ingemar befann sig i ruta JP95, vilken var en ny ruta för Tomio. Enligt egen utsago är Tomio en “CW, magic band och QRP-entusiast”. Magic Band är 50 MHz.

XQZ_m 02

Slutligen har vi en av våra alltför sällsynta kvinnliga amatörer att fira. Det är Elisabeth Thomsson, SA6ALF, Göteborg, som fyller 50 år. Den 4 januari 2006 fick hon sin signal och passade även på att bli medlem i SSA. Elisabeth flyttade 2006 c:a 3 km norrut från Kobergsgatan till Kortedala.

Vi ber att få gratulera samtliga fyra och önskar en trevlig födelsedag med lite extra fredagsmys!

Författare: SM6JSM