Mats SM4APU 70, Lennart SM3GMY och Ulf SM6HHN 60 och Jonas SM6YVA 50 år

Onsdagen den 15 mars 2017 firar vi fyra jubilarer:

Mats Olsson, SM4APU, Kristinehamn, fyller 75 år. Han blev medlem i SSA i mars 1965 och första callbok där SM3APU fanns med var i upplagan av september 1966. Mats bodde i Östersund men på hösten 1968 ändrades QTH till Västerås och signalen till SM5APU. På våren 1969 blev Mats SM4APU efter en flytt till Mora. Men redan hösten samma år blev det QSY till Kistinehamn. I Björneborg, en dryg mil sydost om Kristinehamn, har Mats bott från 1977 till början 1992, men sedan dess är postorten åter igen Kristinehamn. Från slutet av 90-talet på nuvarande adress som ligger en mil söder om centralorten och bara drygt 100 meter från Vänern. Jag hittar tyvärr inget QSL i arkivet.

Lennart Hovsgård, SM3GMY, Häggenås, fyller 60 år. Han fick sitt T-certifikat #11232 utskrivet den 1 april 1975 och blev medlem i SSA den 6 november 1979. Lennart bodde omväxlande på Frösön och i Östersund fram till 2004 då han flyttade drygt tre mil norrut till byn Österåsen. Postort var till 2004 Lit, men har nu ändrats till Häggenås. QSL-kortet är från den 30 december 1984 då Lennart hade QSO med Tele-Museum, SKØTM, på 80 meter CW.

Även Ulf Andersson, SM6HHN, Trollhättan, fyller 60 år. T-certifikat #11722 postades till Vänersborg den 25 mars 1976 där Ulf bodde fram till 1979 då han flyttade till “grannbyn” Trollhättan. Där har Ulf bott sedan dess och från 1989 på nuvarande adress ett par hundra meter från gamla Saab-fabriken. En fritidsadress i Frändefors figurerade många år i callböckerna. QSL-kortet är resultatet av ett QSO via SK6RHY på 145 MHz FM den 4 december 1976 med S2 i Karlsborg SL6AL.

Jonas Persson, SM6YVA, Alingsås, fyller 50 år. Han fick sitt certifikat den 22 april 2004 och blev medlem en dryg månad senare; den 7 juni. Vi har noterat fem olika adresser i Alingsås och den nuvarande, i nordligaste delen av staden, gäller sedan 2015. Inget QSL har hittat till arkivet ännu.

Vi hurrar för våra jubilarer Mats, Lennart, Ulf och Jonas!

Författare: SM6JSM