Lars SM7SDS 70 år

Måndagen den 24 april firar vi Lars Teinvall, SM7SDS, Helsingborg, som fyller 70 år. Han fick sitt T-certifikat #70678 från Tillståndskontoret i Farsta den 21 maj 1987 men hade då just blivit medlem i SSA och fått lyssnarsignalen SM7-7381 som dock aldrig blev publicerat. Lars bodde då som nu i Helsingborg 2,6 kilometer norr om hamnen och järnvägsstationen. Bara två månader efter att ha fått certet hade han QSO med sin namne Lars SM6FPZ i Halmstad på 145 MHz FM via repeatern SK7REE. Resultatet ser ni här under.

Grattis Lars!

Författare: SM6JSM