Lars SAØBRZ 80 och Gunnar SM7UZB 60 år

Tisdagen den 28 juli 2015 firar vi två medlemmar:

80 år fyller SAØBRZ, Lars Zetterberg, Täby. Den 26 februari 2011 skrev Lars upp för Robert-Gunnar SMØKCR och den 10 mars fick han sin anropssignal. Lars bor i kommundelen Hägernäs i Täby kommun; c:a 14 km norr om Stockholm City. Inget QSL har hittat till arkivet ännu.

UZB_m 99

60 år fyller Gunnar Ekström, SM7UZB, Västervik. Han fick sitt N-certifikat #373195 den 22 juni 1993, på den tiden boende i Överum, drygt tre mil nordväst om Västervik. QSL-kortet visar hans fritids-QTH som ligger i lokatorrutan JO87HS. QSO med SKØTM den 9 januari 1999 på FM över en 2-meters-repeater.

Vi utbringar ett stort grattis till Lars och Gunnar!

Författare: SM6JSM