Lars SAØAWL och Lars-Erik SM6IUI 70 och Bo SM4MJR 50 år

Onsdagen den 25 januari 2017 firar vi tre jubilarer:

70 år fyller Lars Engström, SAØAWL, Nacka. Han träffade provförrättare Teemu SM5WKA (som bodde i Uppsala då) den 3 juni 2007 och den 11 samma månad fick Lars sin signal och blev medlem. Lars bor i Nacka, och hans QTH är beläget drygt 200 meter från Saltsjön och Finnboda Varv (en period var det Sveriges näst största nybyggnadsvarv efter Götaverken, men det gick i konkurs 1991).

Även Lars-Eric Sjöberg, SM6IUI, fyller 70 år. Han fick sin signal i september 1977 och blev medlem den 19 oktober 1977. Hans adress var då en postlåda i Halmstad vilken han hade kvar ända till 2005 års callbok, men det är troligt att Lars-Eric långt tidigare bodde i Gullbrandstorp som är beläget c:a åtta kilometer nordväst om Halmstad. Orten har drygt 1500 invånare.

Bo Bergström, SM4MJR, Borlänge, fyller 50 år. Han blev lyssnarmedlem SM4-6789 den 10 mars 1981, men redan den 21 april samma år skrevs Bos C-certifikat #16451 ut av Televerkets Radiodivision i Farsta. Bo bodde på Solrosgatan till mitten av 90-talet då han flyttade till östra sidan av Dalälven. Sedan 2003 hittar vi Bo knappt fyra kilometer från Kupolen. I Google Earth Street View ser man ett antal antenner på taket, men framför allt minst tre paraboler i trädgården. Det trevliga QSL-kortet kommer från ett QSO med Libanon den 14 april 1985 på 15 meter telegrafi. En IC 701 och en 3 el Yagi räckte för att få QSL via Janne SM5DJZ, som var manager för OD5LX.

Vi gratulerar Lars, Lars-Eric och Bo på födelsedagen!

Författare: SM6JSM