Lars-Erik SM5DK 75 och Kjell SM4WDX 50 år

Måndagen den 3 juli 2017 gratulerar vi dessa två gentlemän:

Lars-Eric Andréasson, SM5DK, Linköping, fyller 75 år. Hans första signal var SM7DK och blev medlem i SSA den 20 februari 1967, då boende i Eksjö. Hösten 1970 noteras signalen SM1DK i registret med adress i Visby, men i callboken från 1975 har callet ändrats till SM5DK och QTH ligger i Linghem en mil öster om Linköping dit Lars-Eric flyttade 1987. Från början av 90-talet till mitten av 00-talet var Norrköping QTH, men sedan dess är det Linköping som gäller, sedan 2012 den västligaste stadsdelen. Vill ni läsa om Lars-Eric och hans erfarenheter av signalspaning ska ni gå till https://ssa.se/utan-spaning-ingen-aning . QSL-kortet är från den 12 april 1969 då Lars-Eric befann sig på Gotland (innan han flyttade dit) och körde Västeråsklubben SK5AA på 15 meter SSB i WPX Contest. Transceivern var en Galaxy och antennen en 2 el quad.

Kjell Ottenhag, SM4WDX, Ludvika, fyller 50 år. Han fick sin signal SMØWDX på hösten 1996 och är med för första gången i callboken från 1999. Sollentuna var QTH:t och Kjell bodde faktiskt bara 400 meter från SSA:s nuvarande kansli i Sollentuna (dit vi flyttade 2001). I december förra året meddelade Kjell att han flyttat till Ludvika i SM4. I januari 2010 tog Kjell det kloka beslutet att bli Ständig Medlem #519.

Vi hurrar för Lars-Eric och Kjell!

Författare: SM6JSM