Kent SM4UOF 60 och Kenneth SMØPJR 50 år + ett 50 år gammalt QSL

Måndagen den 5 december fyller två medlemmar jämnt:

Kent Johansson, SM4UOF, Glanshammar, fyller 60 år. Han fick sitt certifikat hösten 1992 och blev omgående medlem i SSA. Kent bor i byn Hult, en halvmil norr om Glanshammar, som i sin tur är beläget en dryg mil öster om Örebro. Kent var en av de första som 2011 skaffade sig en specialsignal för digitala ändamål, SG4UOF.

Kenneth Evaldsson, SMØPJR, Sollentuna, fyller 50 år. Han fick sitt T-certifikat #19277 utskrivet den 26 juni 1984 och bodde på den tiden i stadsdelen Vivalla i Örebro; SM4PJR. 1999 flyttade Kenneth till kommundelen Edsberg i Sollentuna, och där bor han fortfarande. Kenneth bor exakt 2400 meter från SSA:s kansli – fågelvägen.

aa-66

Eftersom jag inte hittar något QSL från dagens jubilarer visar jag upp ett QSL som bekräftar ett QSO för idag exakt 50 år sedan, samma dag som Kenneth här ovan föddes. Det var Lars Hallberg SM5AA (Silent Key 1987) som hade en kontakt på 20 meter SSB med Per-Olow Hammarström, SMØCZM (SK 2006). Lars SM5AA var medlem sedan 40-talet och just denna höst hade Televerket infört siffran Ø för stockholmarna. Det blev ett himla liv och alla som så önskade fick senare gå tillbaka till sin kära femma. Även Per-Olow gick tillbaka till SM5CZM. Alla nya amatörer fick dock obevekligen en nolla i signalen om de bodde i Stockholms stad eller län.

Ett stort grattis till Kent och Kenneth!

Författare: SM6JSM