Jonas Hultin SM5PHU föreslås bli ny vice ordförande för SSA

Jag är mer eller mindre aktiv från 80 meter till 70 centimeter, berättar Jonas SM5PHU.På senare år har min aktivitet alltmer kommit att inriktas mot contest.
Jag är mer eller mindre aktiv från 80 meter till 70 centimeter, berättar Jonas SM5PHU. På senare år har min aktivitet alltmer kommit att inriktas mot Contest.

Jonas Hultin SM5PHU föreslås av valberedningen bli vice ordförande för SSA från och med årsmötet 2015. Här presenterar sig Jonas för nyhetswebbens läsare:

“Jag är född och uppvuxen i en liten bruksort i sydöstra Östergötland, känd bland äldre generationer för blixtlås och bland yngre för just ingenting, tråkigt nog.

Mitt radiointresse väcktes i tioårsåldern, då jag hittade min pappas gamla Philipsmottagare av årsmodell 1951 hemma på vinden. I familjens bekantskapskrets fanns en radioamatör, som lotsade in mig i Norrköpings Radioklubb, och som artonåring erövrade jag mitt amatörradiocertifikat.

Sedan 1993 har jag mestadels varit bosatt i Stockholmsområdet, med ett mellanspel under några år i slutet av 90-talet, då jag bodde i Texas. På det professionella planet har jag en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik, och sedan drygt 20 år är jag anställd på Ericsson. Där ägnar jag mig för närvarande åt utveckling av basstationer för 4G. Under en kort tid på 80-talet var jag yrkesverksam som radiotelegrafist, dock utan att inneha kommersiellt certifikat.

Jag är mer eller mindre aktiv från 80 meter till 70 centimeter. Portabeloperationer tycker jag är kul, och på senare år har min aktivitet alltmer kommit att inriktas mot contest.

Om man blickar framåt, så tycker jag att satsningen på ungdomsverksamhet och EMC-frågor är mycket angelägna, och jag vill att SSA ska fortsätta med att vidareutveckla det arbetet. Likaså är det viktigt att relationen mellan SSA och PTS är god och bygger på ömsesidigt förtroende, och att det regelverk som styr amatörradioverksamheten är tydligt och väl motiverat.”

73,
Jonas/SM5PHU

Author: SM7DZV