Jens SM6AFV och Gunnar SM6DOS 70 år

Söndagen den 24 januari firar vi två medlemmar som båda fyller 70 år:

SM6AFV-vid-Kullens-fyr

Jens Tunare, SM6AFV, Bollebygd, är SSA:s mikrovågsmanager. Vad jag kan förstå är han mycket framgångsrik på de korta vågor vi vanliga amatörer inte vågar oss på. Sektion VHF/UHF/SHF har på sin hemsida publicerat några fina resultat från förra sommarens aktiviteter. Vad sägs om nytt distansrekord för Sverige på 89,4 km på 47 GHz och nytt distansrekord på 76 GHz – 76,8 km. Vid båda dessa rekord skötte Jens den ena stationen, första rekordet från Kullens fyr och andra rekordet från Hönö vattentorn. Bilden här ovan visar Jens utrustning vid Kullens fyr. Klicka på bilden så ser ni detaljerna mycket bättre. Jens bor i byn Petared som ligger c:a en halvmil norr om centralorten Bollebygd; fyra mil öster om Göteborg. Inget QSL har dykt upp från Jens i arkivet – ännu.

DOS 71

Gunnar Fjellmar, SM6DOS, fyller även han 70 år. När Gunnar blev medlem den 15 augusti 1966 bodde han i Båstad, SM7DOS. 1968 flyttade Gunnar till Ängelholm, men från 1969 blev det Göteborg, och där han nu bor i stadsdelen Kålltorp har Gunnar bott sedan 1980. QSL-kortet är från ett QSO med S2 i Karlsborg, SL6AL, den 9 april 1971 på 80 meter CW. Sändaren var en CO-PA, mottagaren en NC-100 och antennen en VS1AA.

 

Ett stort grattis till Jens och Gunnar!

Författare: SM6JSM