Gunnar SM7AIF 80, Lennart SMØEYV och Anders SM5EFX 60 år

Lördagen den 23 firar vi tre jämnt fyllande medlemmar:

80 år fyller Gunnar Jensner, SM7AIF, Staffanstorp. Han kom med i SSA den 11 oktober 1954 som lyssnarmedlem SM2-2736. Gunnar bodde då i Lycksele, men de följande 20 åren blev ganska rörliga för honom: 1956 till Stockholm, 1957 Lycksele igen, 1958 Katrineholm, 1960 Linköping (tre adresser), 1966 Jönköping, 1968 Odensjö strax utanför Jönköping, 1970 Obbola (SM2 igen), 1972 Staffanstorp, och de senaste 40 åren, sedan 1975, har han faktiskt bott på samma adress! I QTC nr 6 1957 meddelades att Gunnar fått sin signal SM2AIF. QSL-kortet är från den 15 april 1957 då Gunnar hade ett QSO med Nils SM5AHJ på 80 meter. TX CO-PA 10 watt, 7-rörs RX, 2×20 dipol och svåra QRM enligt anteckning på baksidan.

AIF 57

Lennart Karlsson, SMØEYV, fyller 60 år. Han har vad jag kan se levt ett lugnt liv i Norrtälje alltsedan han den 27 maj 1971 fick sitt C-certifikat #9387 och blev medlem i SSA den 10 maj 1973. I registret figurerar fyra olika adresser i Norrtälje, men sedan många år bor Lennart en halvmil nordväst om staden, i Norra Nånö, på väg mot Hallstavik/Östhammar. Lennart är enligt Radiobyrån född i Estuna, en knapp mil norr om Norrtälje. Hittar tyvärr inget QSL i arkivet!

EFX 06

QSL från Anders Eidenvall, SM5EFX, har vi dock ganska många i arkivet. Han fyller 60 år idag och är född i Västerås där han även bott större delen av sitt liv. Sedan 2012 bor han emellertid i byn Västerby strax väster om Västerfärnebo, som i sin tur ligger i Sala kommun, fem mil nordväst om Västerås. Sitt C-certifikat #9439 fick han den 28 juni 1971, en månad efter Lennart här ovan. Medlem i SSA blev Anders den 24 januari 1972 och är sedan den 5 juli 2007 Ständig Medlem #429. QSL-kortet är från den 25 december 2006 då jag (SA6A) hade QSO med Anders under Jultesten på 80 meter CW. Fotot visar portabelkörande från Ledskäret i SM2 (EU-135). Fotot har sonen Per tagit (SM5XZC) och även sonen Johan innehar certifikat (SM5XZB). Anders räknar på QSL-kortet upp några favoritsysselsättningar: QRP, portabelt, CW (är medlem i SCAG), hembygge, antenner och att sjunga i kör!

 

Vi gratulerar Gunnar, Lennart och Anders på födelsedagen!

Författare: SM6JSM