ISS ber dig om ett handtag

Från Eskil van Loosdrecht SM5SRR som vi känner väl från skolornas ARISS kontakter, har vi i kväll tagit emot ett önskemål om radiosamarbete, vidarebefordrat från DJ1MBB. Bild NASA.

Rikta din antenn mot ISS vid passagerna fram till 9 februari, ber oss Martin Buscher DJ1MBB.
Rymdstationen utför experiment vid vilka man använder amatörradioantennen och vill att många radioamatörer sänder ut en kontinuerlig bärvåg mot ISS under passagerna. Mottagningen registreras på ISS av MarconISSta, en spektrum- analysator som används till att övervaka VHF and up för bedömning av frekvensnytta vid satellitkommunikation.

Du bör helst ha e.i.r.p. på mer än 30 dBW.
Detta kan uppnås med 50W och en 15 dBi antenn. Sänd kontinuerligt mot ISS under passagerna inom 435-438 MHz men undvik 435,95 och 436,50. Använd inte doppleranpassning, mottagaren vill följa dopplereffekten. På kvällarna 5-9 februari passerar ISS över horisonten under några minuter, för oss som bor i södra halvan av Sverige. Vid klart väder kan du även följa ISS med ögat, då stationen far förbi på himlen. Data för passagerna på din ort får du på Heavens Above, efter att du skrivit in ditt QTH.

Author: SM6ZEM