Ingevald SM7OZL 70 år

Fredagen den 9 juni 2017 gratulerar vi Ingevald Svärd, SM7OZL, som fyller 70 år. Han fick sitt T-certifikat #18825 den 23 februari 1984 och blev medlem i SSA en vecka senare, den 2 mars. Ingevald bodde då på Hökvägen i Lammhult, 200 meter från järnvägsstationen, ända fram till sommaren 2014. Då flyttade Ingevald 15 mil söderut, till Höör, där han nu har sitt QTH knappa två kilometer öster om centrum. Ett stort grattis Ingevald!

Författare: SM6JSM