Ingemar SM6AZF 80, Roger SM2NNW 70 och Johan SA6BPI 30 år

Tre jubilarer har vi torsdagen den 24 april 2014:

80 år fyller Ingemar Sundberg, SM6AZF. “Radiotekniker” står det på det gamla registerkortet från den 11 maj 1956, då Ingemar blev medlem. Han bodde då i Skara, men anmälde redan i januari 1957 att han flyttat till Skövde, 25 km österut. Nu på äldre dar hittar vi Ingemar i Floda, som ligger ganska exakt mitt emellan Alingsås och Göteborg. Om någon har ett QSL-kort från SM6AZF så skulle arkivet gärna vilja ha ett exemplar.

SM2NNW
70 år fyller Roger Sandström, SM2NNW, Lycksele. Den 12 maj 1982, när Roger blev medlem i SSA, bodde han i Vindeln, men redan samma höst flyttade han till Lycksele, där han fortfarande är bosatt. Vindeln ligger sju mil sydost om Lycksele – fågelvägen. Ovanstående QSL är resultatet av ett QSO med Mats SM2NIM (tyvärr SK 2011) på 2 meter USB den 23 maj 1982.

Ungdomen representeras idag av Johan Hammarström, SA6BPI, som fyller 30 år. Han fick sin licens den 24 november 2010 och blev klokt nog medlem i SSA samma dag. Han bodde då i Skara, men flyttade vintern 2012-13 till Varnhem, endast dryga milen österut mot Skövdehållet.

Ett stort grattis till var och en av jubilarerna!

Författare: SM6JSM