Höstkurs i Växjö

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Nisse (SM7DBD) friskar upp mattekunskaperna.
FOTO: Zeev SA7BMV

KSA, Kronobergs Sändareamatörer, har för  5:e året i rad genomfört kurs för blivande radioamatörer.  Kursen genomfördes under två helger under den gångna hösten, fyra dagar fördelat på fyra lärare.
– Vi har varje år haft mellan 5 och 10 elever, och i snitt har 80 % av eleverna klarat det följande provet direkt, med omprov blir resultaten ännu bättre.
– I år hade vi 10 elever, en elev hoppade av och av de 9 som genomförde provet blev 7 godkända direkt. Vi har redan intresserade på kö till nästa kurs.
Nisse Karlberg/SM7DBD Ordf. KSA

 

Författare: SM7DZV