Gusten SM5CGJ 80, Erik SM5REW 75, Bo SM4SEF 70 och Jerker SMØLQW 60 år

Fredagen den 3 februari 2017 firar vi fyra medlemmar lite extra:

Gusten Ljunggren, SM5CGJ, Arboga, fyller 80 år. Han blev medlem den 29 november 1958 och bodde på den tiden i Sala. 1973 flyttade Gusten till Stockholm, men redan efter ett drygt halvår blev Kolbäck bostadsort (beläget mellan Köping och Västerås). Från sommaren 1976 är QTH förlagt till den södra delen av Arboga, som har drygt 10000 invånare. QSL-kortet ger en vink om var Gusten arbetade, och är resultatet av ett QSO med Morokulien på 28 MHz SSB. Operatör på SJ9WL var Bror SM4FTF som bodde alldeles intill Morokulien; i Charlottenberg.

75 år fyller Erik Edström, SM5REW, Åtvidaberg. Den 26 september 1985 skrevs hans C-certifikat #19827 ut och postades till den adress Erik fortfarande har. Erik bor c:a 600 meter nordost om centrum och ytterligare 600 meter mot norr bor Lars SM5RFI. Åtvidaberg hade som mest 8500 invånare 1975 mot nu c:a 7000. Inget QSL har infunnit sig i arkivet.

Bo Kahnberg, SM4SEF, Grums, fyller 70 år. Hans T-certifikat #70699 skrevs ut den 4 juni 1987 och postades till den adress Bosse fortfarande bor på. Bo har alltid varit mycket aktiv lokalt i klubben och var ordförande i SK4IL under några år. Numera har han hand om klubbens utgående QSL och har tagit över uppgiften som uppläsare av SSA-bulletinen. En bild på Bosse i shacket hittar du på QRZ.com och på Google Earth Street View ser man ett antal antenner på tomt och tak. Sommarstuga i Boxholm i Östergötland. Bosse är aktiv i bl.a. SCAG, SOCWA och SMSS. QSL-kortet kommer från Lars SM6FPZ som den 28 juli 1987 hade QSO med SM4SEF/MM via SK6ROY på 145 MHz FM.

60 år fyller Jerker Pettersson, SMØLQW, Tyresö. Han blev lyssnarmedlem SM5-6580 den 11 december 1979, och den 8 september 1980 fick han sitt T-certifikat #15828. Jerker bodde i Åby strax utanför Norrköping, dit han flyttade 1981. 1984 bytte Jerker distrikt och har sedan dess bott i Stockholmstrakten; först i Upplands Väsby, därefter inne i själva huvudstaden. Sedan slutet av 90-talet bor Jerker i Tyresö. Inget QSL från Jerker har jag hittat ännu.

Vi ber att få gratulera Gusten, Erik, Bo och Jerker!

Författare: SM6JSM