Göran SMØKRA 70, Mykola SAØSAT och Jonas SA7AKE 40 år

Onsdagen den 6 april 2016 firar vi följande tre medlemmar:

Göran Ulfenberg, SMØKRA, Enskededalen, fyller 70 år. Göran fick sitt T + C-certifikat med signalen SM6KRA utskrivet den 29 juni 1979. Han bodde på den tiden i Göteborg. 1984 meddelar Göran att han lämnat SM6 och nu flyttat till Stockholm. Några år senare flyttar Göran till Tyskland och vi har en adress i Bergen auf Rügen (mellan Sassnitz och Stralsund) i registret. Sommaren 1999 flyttade Göran tillbaka till Stockholm, men behöll kontakten med radioamatörerna i Tyskland. Han deltog t.o.m. i fyrhelgen 2001 från fyren Dornbusch DLØRUG längst upp på Hiddensee (IOTA EU-057). Ni ser både fyr och Göran på www.qsl.net/dl9gre/lh2000.html ! 2006 flyttade Göran ut från centrala Stockholm till Enskededalen (800 meter från Globen).

En av våra nyaste medlemmar fyller 40 år, Mykola Ivchenko, SAØSAT, Täby. Han skrev upp för Lars SMØOY så sent som den 23 februari i år, och en dag senare hade han sin signal. Detta har rapporterats i SSA-bulletinen vecka 9 och i QTC #4. Mykola bor i norra delen av Täby Kyrkby, endast 500 meter från Vallentunagränsen. Vi får hoppas Mykola visar sig under årsmötesdagarna i Täby!

Vi har ännu en 40-åring idag, Jonas Landin, SA7AKE, Mönsterås. Jonas var intresserad av amatörradio åtminstone sedan början av 90-talet då han blev medlem som SM7-7601. Något kom emellan, som det ofta gör när man är ung, men den 16 oktober 2005 skrev Jonas upp för Inge SM7HSP (SK 2010) och fick signalen SA7AKE, vilket meddelades i QTC #12 2005. Mönsterås ligger drygt två mil rakt söder om Oskarshamn.

Hittar inga QSL från våra jubilarer men vi hurrar ljudligt för Göran, Mykola och Jonas!

Författare: SM6JSM