Gör vågutbredningsprognoser med VOACAP Online

Voacap on line

Skärmdump från VoaCap Online

Här en länk till VoaCap Online. Markera ditt QTH, makera motstationens QTH. Programmet håller själv rätt på solfläcktalet, klicka på Run Prediction, och …Voilà!
Här är länken

SM7DZV Erik
Share