Franska amatörer nu på 630-metersbandet

På IARU Region 1:s hemsida kan man idag läsa:

Med start 13 mars 2014 har franska radioamatörer tillstånd att sända på 472 – 479 kHz-bandet med 1 watt EIRP. Detta gäller stationer på franska fastlandet och i de franska territorierna i IARU Region 2.

http://www.iaru-r1.org/

Författare: SM6JSM