Ett 60 år gammalt QSO mellan SM6ID och ZE5JA

Idag den 30 oktober har vi ingen jämnt fyllande medlem att fira, så vi firar i stället ett QSO som idag fyller 60 år. Karl Fridén, SM6ID, hade den 30 oktober 1954 en kontakt på 20 meter CW med ZE5JA, Casper Jordaan, som befann sig i Bindura, Southern Rhodesia. Idag heter landet Zimbabwe och Bindura ligger c:a 7 mil nordost om huvudstaden Harare (ex Salisbury).

ZE5JA 54
Vid en sökning på Google hittade jag Casper Hendrik Jordaan. Han var huvudprefekt (rektor) i den lokala skolan (för de vita barnen får man förmoda) och bekräftade i en lokal tidning 1960 att det fanns raskonflikter i skolan mellan de vita afrikaanerna (invandrade från Holland) och de engelsktalande invandrarbarnen (härstammande från England). Casper kopplade av från skolarbetet med amatörradio, åtminstone från 1952 enligt det äldsta kortet i arkivet.  Se vad man kan lära sig genom gamla QSL-kort!

Författare: SM6JSM