Erik SM6RII 85 och Nils-Inge SM7YRN 70 år

Fredagen den 7 april gratulerar vi följande två medlemmar:

Erik Kilhamn, SM6RII, Mölndal, fyller 85 år. Med hjälp av gamla anteckningar, callböcker och internet har jag lyckats spåra Erik ända till 1950 då han blev lyssnarmedlem i SSA med signalen SM6-2248. Jag är inte säker på distriktssiffran, men Erik bodde i Stenungsund enligt E:22an som kom ut den 15 februari 1954. Han hade då nyligen fått signalen SM6AGM som andre innehavare. Den första hette Y S E Karlsson och bodde i Uppsala. Han släppte callet 1952. Erik flyttade enligt callboken 1956 till Göteborg, och bodde på Solvädersgatan 53 när även han blev av med signalen 1959-60. Den delades snabbt ut till QTCs forne redaktör, hedersmedlemmen Folke SM5AGM. Nästa gång Erik dyker upp igen är 26 år senare, i Amatörradioguiden 1986 (f.d. Tages lista). Erik hade nu fått callet SM6RII och bor på Slätthultsgatan i Mölndal. Vintern 2008-09 flyttade Erik till Mölndals centrum. QSL-kortet kommer från Åke SM5UH som den 8 februari 1987 hade QSO med Erik på 80 meter CW. Sedan december 1998 är Erik Ständig Medlem #37; en av de allra första som beslutade sig för det.

Nils-Inge Gunnarsson, SM7YRN, Gunnebo, fyller 70 år. Han fick sin signal vintern 2003-04 och blev medlem den 9 mars 2004. Detta meddelades allmänheten genom QTC #2 (ny signal) och #4 (medlemskap). Nils-Inge bor i Gunnebo som ligger i Västerviks kommun i Kalmar län. Orten har drygt 900 invånare, och Nils-Inge bor c:a 200 meter från centrum.

Vi hurrar för Erik och Nils-Inge!

Författare: SM6JSM