Distriktshedersdiplom för SM5CAK Lars-Erik + flytt av QSL sortering

Morgan SM5BVV överlämnar Distriktshedersdiplomet till SM5CAK för lång och trogen tjänst.

I veckan fick SM5CAK/Lars-Erik ett Distriktshedersdiplom överlämnat av SM5BVV/Morgan för lång och trogen tjänst. Under 50 år (!) har Lars Erik sorterat QSL kort i distrikt 5. Mer om detta senare i ett nummer av QTC.

Nu har QSL sorteringen flyttats till Sparreholm, läs mer om detta på distrikt 5 sidan, klicka på bilden här nere!

Author: SM5YRA