Tack SM5CAK. Välkommen SA5FYR.

Tungt! Ett äldre postsorteringsfack i plåt. SM5YRA Stephan, SM5CAK Lars Erik och SA5MMM Lennart.

– Det känns bra att lämna över QSL-hanteringen för distrikt 5 till Carola, säger Lars Erik SM5CAK.
– Fast jag kommer att sakna de personliga kontakterna, fortsätter han.

Efter 50 år av sortering var det flyttdags. Det gamla postsorteringsstället i tjock plåt lastades på en släpkärra tillsammans med kartonger, pärmar och bland annat en gammal hederlig handlarvåg för vägning av paket.


Carola SA5FYR lastar in kartonger och pärmar i bilen.

Lars Erik berättar att han tog över QSL-sorteringen från Västerås 1970. Sedan dess har det rullat på. Som mest distribuerades ca 30 kg QSL per år omkring milleniumskiftet. Detta innan de digitala QSL:en slog igenom. De senaste åren har det varit omkring 10-15 kg QSL som delats ut till ett 25-tal QSL-ombud i distrikt 5. En gång när det var många paket användes skottkärran för att möta upp den något förvånade lantbrevbäraren. Det är inte svårt att gissa om vad som berättades på den kommande kafferasten. Portot för brev och paket har kontinuerligt blivit högre varför Lars Erik försökt att dela ut QSL:en på distriktsmöten och mässor.

SA5FYR Carola – ibland även Carla – är gift med Stephan och bor i Sparreholm utanför Flen. Carola berättar att hon alltid tyckt om att sortera och hålla ordning. Nu när möjligheten kom svarade hon JA direkt. Carola tycker också det är positivt att fler kvinnor kommer in i verksamheten. Båda är aktiva i SK5UM Flens Radioamatörer.

Morgan SM5BVV överlämnar Distriktshedersdiplomet till SM5CAK för lång och trogen tjänst.

 

 

I samband med eftermiddagskaffet överlämnade DL-5 Morgan SM5BVV ett Distriktshedersdiplom till Lars Erik som ett tack och uppskattning för alla år som han ideellt arbetat med QSL-sorteringen. Lars Erik kommer även fortsättningsvis sortera QSL tillsammans med Eric SM6JSM i Karlsborg.

Gullevis marängtårta smakade ypperligt under ekarnas djupa grönska.

QSL sorteringsfack på plats i Sparreholm hos SA5FYR
Det här ska bli roligt, säger Carola SA5FYR
Mycket att hålla reda på. Lars Erik berättar för Carola om klubbar, namn, adresser och rutiner.
Mer tid för radiokörning? Här sitter Lars Erik SM5CAK i sitt radioshack.

Text + Bilder: SA5MMM/Lennart + SK5SM.se – SA5FYR/Carola

Author: SM5YRA