Detta är ALE – Automatic Link Establishment

Wwebblogga HF-link
Webbplatsen HF-link innehåller mängder av nyttig information om ALE. Se länk längst ned i artikeln.

— Av Erik SM7DZV —

ALE, Automatic Link Establishment, är en de facto-standard för att på digital väg åstadkomma fungerande radioförbindelser på kortvåg. Två eller flera radiostationer samverkar genom att sända och ta emot stationsuppgifter på ett antal i förväg beslutade frekvenser. Systemet väljer därefter den frekvens som ger mest tillförlitlig förbindelse mellan två punkter (stationer). Syftet är att kunna upprätta och upprätthålla samband under ständigt skiftande kortvågskonditioner.

ALE har använts militärt i mer än 35 år medan radioamatörer har utnyttjat tekniken i cirka 15. En militär svensk variant, på sin tid utvecklad i Växjö, går under benämningen SWALE, uttytt SoftWare ALE. SWALE introducerades och testades, bland annat av FRO,  för 15-talet år sedan. Huruvida SWALE-systemet fortfarande används känner vittnet inte till.

Läs mer om ALE på engelska Wikipedia.

Läs mer på HF-link om ALE och kanallista för amatörradio.

Författare: SM7DZV