Bli spionjägare för en kväll

nattvand_2015

I årets ”Nattvandring på Kastellet” ger Vaxholms Museum publiken chans att ta reda på hur det känns att vara kontraspion. Museet har inlett ett samarbete med Föreningen Sveriges öga och öra specifikt för ändamålet. Sveriges öga & öra är en ideell och opolitisk förening som bildades 2007 av bl.a. några med lång bakgrund från Sveriges underrättelse- och säkerhetstjänst. Utöver nämnda förening medverkar även föreningarna Täby sändaramatörer och Vaxholms Fästnings Musei Vänner.

Den 29 och 30 oktober brakar evenemanget lös och med dramatik, sång & musik kommer publiken att förflyttas till året 1942.

Fästningsmuseets nattvandringar är uppsluppna tillställningar med mycket humor men de bygger på forskning och människors erfarenheter. Vi vill lära ut någonting och inte endast underhålla. I år har vi bland annat inlett ett samarbete med föreningen Sveriges öga & öra som samlar intresserade och expertis inom området underrättelseverksamhet. Besökarna kommer därför att få lära sig om terrängbrevlådor, mikrofilmer, dechiffrering, spionradio och mycket mera. Kvällen avslutas som sig bör med en eldshow på borggården framförd av Illumina, www.eldshow.se

Nattvandringarna på Vaxholms kastell har blivit en uppskattad tradition och i år så genomförs evenemanget för elfte året. Det är personalen på fästningsmuseet och volontärer från Vaxholms Fästnings Musei Vänner som ställer upp på detta och i år kommer även deltagare från föreningen Täby sändaramatörer, de flesta har ingen eller bara en symbolisk slant för sin medverkan. Vi har aldrig spelat upp samma spel under något år utan vi skriver alltid en ny berättelse. De sista tre åren har dramat utspelat sig under åren 1890, 1914 och i år blir handlingen förlagd till krigsåret 1942. Kastellet hade börjat utrymmas och de flesta av soldaterna hade flyttat till nya logement på Rindö men staben för Stockholms kustartilleriförsvar fanns kvar på anläggningen. Ute i världen rasade ett världskrig och Tyskland hade nått sin största utbredning… men krigslyckan hade nu vänt.

Platserna till nattvandringarna är begränsade och vi kan enbart ta emot 100 personer per kväll. Biljetterna går år som smör i solsken så boka därför gärna i god tid vilket görs från museets hemsida: www.vaxholmsfastning.se

Föreställningarna körs under två kvällar, torsdagen den 29/10 och fredagen den 30/10. Klockan 19.00 med båtavgång från kajplats 9 klockan 18.45. Pris: 250 kr för vuxna, 75 kr för barn. Båtresa tur och retur och enklare förtäring ingår.

Author: SM5PHU