Bengt SM6CCO 75, Anders SM5FHT 70 och Noel SMØOTB 50 år

Lördagen den 11 februari 2017 firar vi följande tre medlemmar:

Bengt Karlsson, SM6CCO, Karlsborg, fyller 75 år. Han blev lyssnarmedlem SM6-3045 den 11 december 1958, och den 14 mars 1960 har signalen SM6CCO antecknats på registerkortet. Nu är det inte hela sanningen eftersom dåvarande Televerket hade delat ut signalen SM6COO till två personer. Bengt hann med ett smärre antal QSO med den signalen innan det upptäcktes och Bengt fick SM6CCO i stället. Som ni ser av nedanstående kort hade han hunnit trycka upp QSL och fick för hand ändra en bokstav. Bengt bodde i Skövde fram till hösten 1964 (förutom ett år i Karlsborg 62-63), men sedan dess har reservhuvudstaden varit Bengts QTH (sju år innanför murarna på fästningen), och sedan 1973 i nuvarande villa i Norra Skogen. Bengt bor bara 300 meter från Kjell SM6CTQ och 400 från mig. SM6CCO är en signal som har varit mycket flitig på i stort sett alla band utom de allra kortaste vågorna, mycket DX har det blivit och Bengt ligger mycket bra till på de flesta topplistor. QSL-kortet är från den 17 september 1960 då Bengt var med i SAC-testen och körde Ernfrid DM2ACB (=SM4AIO) på 40 meter CW. Sedan januari 2007 är Bengt Ständig Medlem #423.

Anders Mårtensson, SM5FHT, Vadstena, fyller 70 år. Han började sin amatörradiobana som SM7FHT och bodde då (och föddes) i Torhamn som är beläget nästan längst söderut i Blekinge; drygt fyra mil sydost om Ronneby. I Radiobyråns papper står det att han fick sitt T-certifikat #10230 den 22 mars 1973. I 1979 års callbok står det att Anders flyttat till SM5, Vreta Kloster, och där tycks han ha bott ända till vintern 2010-11 då han flyttade till Vadstena vid Vättern. Sedan sommaren 2012 bor Anders på nuvarande adress, bara ett par hundra meter från Vadstena kloster.

Joel Eriksson, SMØOTB, Sigtuna, fyller 50 år. Den 22 september 1983 fick Joel sitt C-certifikat #18875 och signalen SM2OTB eftersom han då bodde i Luleå. I 1989 års callbok står det att Joel har flyttat till SMØ, Solna först, därefter Bromma. Sedan vintern 1999-2000 bor Joel på andra sidan vattnet mittemot Sigtuna centrum; i en stadsdel jag är nästan säker på heter Munkholmen; bara 200 meter från Mälaren. Inget QSL!

Vi hurrar för Bengt, Anders och Joel!

Författare: SM6JSM