Årsmöten 2024 och 2025

SSA:s styrelse beslöt vid gårdagens styrelsemöte att ge uppdraget att arrangera SSA:s årsmöte 2024 till Ölands Radioamatörer, SK7RN.  Mötet planeras äga rum på Öland, preliminärt 18-21 april 2024 på Ekerum Resort.

Styrelsen beslöt vidare att ge Västerås Radioklubb (SK5AA) i uppdrag att planera för SSA:s årsmöte 2025 som även sammanfaller med SSA:s 100-årsjubileum.

 

Besluten ligger i linje med styrelsens ambition att våra årsmöten skall kunna planeras med god framförhållning med det uttryckliga målet att upprätthålla en rullande 3-års planering.

Författare: SM0HEV