Anders SM6GT och Sven-Erik SM6LPW 75 år

Fredagen den 21 augusti 2015 firar vi två medlemmar som båda fyller 75 år!

SM6GT 2

Från SMØNI Uffe Altins hemsida (altin.se) har vi hämtat detta foto av Anders Weiss, SM6GT, som idag fyller 75 år. Anders började sin amatörbana i Östersund och i februarinumret av QTC 1963 rapporterades att SM3GT delats ut, troligtvis i december 1962. Nästa gång jag hittar Anders i arkivet är när han den 28 januari skrivs in som medlem (igen?), då boende i Kvissleby, Medelpad, en dryg mil söder om Sundsvall. Senare har det blivit SM4, Karlstad, där han arbetade i Statens Räddningsverk (Swedrelief) som bildats 1986 och var bl.a. med som medförfattare till “Handbok Samband”. På Ambulansforum i december 2003 står det “Det är till stor del Anders Weiss’ förtjänst att de flesta ambulanser, brandbilar och polisbilar i Sverige idag är utmärkta med femsiffrigt radioanropsnummer för att underlätta samverkan.” Vid FRO:s Riksstämma i Sunne 2008 utsågs Anders till hedersmedlem i FRO, och i SSA är han Ständig Medlem #111 sedan den 18 mars 1999. En liten anekdot: Den 12 juni 1985 returnerade Anders QTC 7/8 med notisen “Sid 240-241 + 252+253 BLANKA”. Hoppas du fick ett nytt nummer! QSL-kortet här nedan är från ett QSO med SM3GHD (SK 2001) den 2 augusti 1977 då  Anders var på utflykt till Bräcke. Numera bor SM6GT i Munkedal. Längst ner på denna sida kan ni läsa Anders’  fullständiga CV!

GT_m 77

75-åring nr 2 idag är SM6LPW, Sven-Erik Ericsson. Sven-Erik blev lyssnarmedlem SM6-6602 den 16 januari 1980, och den 19 augusti samma år skrev Margareta Persson på Televerket ut T-certifikat #16005 till Sven-Erik, som då bodde på Hönö. 1999 flyttade han inom Hönö, men i år har det blivit ett stort steg till Kåtorp i Herrljunga kommun, c:a 10 mil mot nordost, fågelvägen. Hittar tvärr inget QSL i arkivet.

Vi gratulerar våra två 75-åringar Anders och Sven-Erik!

SM6GT – milstolpar – tack Anders för detta fina initiativ!

1958 FRO-medl #948
 
59-61 mil GU S2 PBS tgf (kompanikamrat med Kjell SM6CTQ) + SignKS Uppsala
 
1962 fl t Östersund, FRO-funkt, adm telegrafikurser, avl prov för tgfläraren SM3QJ Roland, SM3GT
62-67 kör SL3ZV fr FRO-lokalen på I5
 
67-68 Eskilstuna, medl i VRK
 
hösten 1968 fl t Bosvedjan, Sundsvall, ordn FRO-lokal i ett skyddsrum i grannhuset, lokalen lever fortfarande!
1970 fl t Nolby, Kvissleby
73-83 funkt i FRO centralstyrelse, främst Hemvärnets samband fr 1975, avtalsfrågor, rekrytering
          kör SL3ZR främst RTTY
 
1988 fl t Räddningsverket i Karlstad, SRV kontaktman gentemot de ideella radioorganisationerna SSA och FRO,
dec 88 o apr 91 planerar o genomför som HF-op de första svenska civila räddningsinsatserna i Armenien (QTC   /89) och Kurdistan (QTC   /91),
därefter HF-op på SRV fasta radio SJS20 på Karolinen i Karlstad under många år,
bildar tills m SM4AAH m fl radioklubbar på SRV med signalerna SK4RB (SRV) resp SK4RT (The Swedish Radio Team)
 
2001-2011 SM3GT från fritidsQTH Tänndalen, bl.a. kommunjakten fr Härjedalens kommun
 
2005 fl som pensionär t Munkedal
kör främst tester och SMFF fr SL6ZQ
 
Avtalsbunden systemop ur FRO i Trafikverkets krisberedskap, tjg skogsbrandens ledningsplats Ramnäs 2014
 
2008 FRO hedersmedlem #3
 
2015 flyttat i dagarna fr hus t marknära HSB-lägenhet. Ansökt om antenntillstånd…

Författare: SM6JSM