Åke SA7SAR och Jan-Eric SM3CER 75 år

Fredagen den 22 september 2017 gratulerar vi följande två medlemmar:

Åke Rundberg, SA7SAR, Hässleholm, fyller 75 år. Den 1 maj 2016 skrev han provet för Lars SM7GMI och den 27 maj blev Åke medlem och fick sitt certifikat. Åke bor centralt i Hässleholm; endast en knapp kilometer från centralstationen. Inget QSL-kort har hunnit hamna i arkivet ännu.

En person vi har ett par hundra QSL från i arkivet är Jan-Eric Rehn, SM3CER, Sundsbruk, som fyller 75 år idag. Han blev lyssnarmedlem SM3-3061 den 6 februari 1959 och bodde då i Tallåsen, cirka sex mil från Hudiksvall. Den 7 september 1960 meddelade Jan-Eric att han fått signalen SM3CER. I Tallåsen stannade Jan-Eric till 1967 då han efter en ”mellanlandning” på ett par månader i Gävle bosatte sig i Trångsund (söder om Stockholm) fram till slutet av 70-talet då Sundsvall blev ny bostadsort. Sedan 1980 bor Jan-Eric i Sundsbruk, en knapp mil norr om Sundsvall, och från 2005 på nuvarande adress. Jan-Eric är en av våra mest kända amatörer  och har innehaft en mängd funktionärsposter, både inom SSA och i klubbarna. Jag kan inte komma ihåg eller räkna upp allt han hunnit med, men här är ett tappert försök: Jan-Eric driver en av de mest populära contestsajterna i världen på www.sk3bg.se/contest/ . Den innehåller ALLT en contestare kan önska sig (bl.a. contestkalender, regler, resultat, mjukvara för tävlingar). Han har, tillsammans med Erkki SM5NBE, skrivit loggprogrammet Log4U som används främst av alla NAC- och aktivitetstestdeltagare. Jan-Eric har varit vice DL3 och en av de aktiva bakom SI9AM, provförrättare, testledare för HF, loggrättare i ett otal tävlingar m.m. Han har själv varit otroligt aktiv i en massa tävlingar från 60-talet med eget call,  framför allt med specialsignalen 7S3A från 1999. För det han redan då hade uträttat blev han 1991 SSA:s Hedersmedlem #43 (hedersnål fick han redan 1985). Förutom amatörradio har han hunnit med en massa saker dessutom. En bra beskrivning hittar man i Sundsvalls Tidning. Följ denna länk:

http://www.st.nu/slakt-o-vanner/fira-o-uppmarksamma/han-har-minglat-med-the-who

QSL-kortet här ovan är från Jan-Erics QSO Nr 16 och är skänkt av Lennart SM6BTT som den 17 juni 1960 hade QSO med SM3CER på 40 meter CW.

Grattis Åke och Jan-Eric på era 75-årskalas!

Author: SM6JSM